Genel

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

 

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

Katılımcılar görüş ve önerilerini  ogtm@mynet.com adresine yapabilirler.

 

Teklif:

Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarının ihmali neticesinde bildirimi hiç yapılmayan veya yanlış bildirim yapılan adaylar sınavlara alınmamaktadır.Kursa katıldıkları halde, bildirimleri yapılmayan veya yanlış bildirim yapan Eğitim Kurumları için ceza uygulanmalı.Bu da 5188 Sayılı Kanun’da ceza gerektiren maddeler içine dahil edilmelidir.

(YASA İLE DÜZENLENMELİ)

Gerekçe:

Bedelini ödeyip,Özel Güvenlik Temel Eğitimi /Yenileme Eğitimi alan adaylar sınava giremediklerinden bir sonraki sınava kalmaktadırlar (bir sonraki sınav 60 gün sonra), dolayısı ile mağdur olmaktadırlar.Şimdiki uygulamada bu tür bir mağduriyet yaşayanlar Tüketici Haklarına yönlendirilmektedir.Oysa ki 5188 Sayılı Yasaya göre kurulan Eğitim Kurumlarının cezalandırılması da bu yasanın cezai hükümlerine göre olmalıdır.Yasanın Yasaklar ve Ceza Hükümleri bölümüne eklenmelidir.

Diğer yazıları okumak ister misiniz?