Genel

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

 

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

Katılımcılar görüş ve önerilerini  ogtm@mynet.com adresine yapabilirler.

Teklif:

Özel Kolluk Kuvveti olan Özel Güvenlik Görevlilerin ortalama aylık kazançları Devletçe belirlenen asgari ücretin, silahsız güvenlik görevlileri için %90 fazlası, silahlı güvenlik görevlileri için %95 fazlası olarak belirlenip 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununa madde olarak konulmalıdır.

(YASA İLE DÜZENLENMELİ +ÇALIŞMA BAKANLIĞI+ÖRNEĞİN,KİK YASASINDA DEĞİŞİKLİK İLE )

 

Gerekçe:

Kolluk Kuvvetleri içinde serbest olarak belirlenen ve en düşük aylık gelire (asgari ücret) sahip Özel Güvenlik Görevlik Mesleği Mensuplarıdır.Bu da Sosyal Devlet Anlayışı ilkesi ile bağdaşmadığı gibi, sosyal adaletsizlik devam ettiği sürece meslekten kopmaların ,suistimallerin ve hukuk dışı davranışların olması kaçınılmazdır.

İşin en üzücü ve yaralayıcı tarafı haksız uygulamaların Devlet Kurumları eli ile yapılmış olmasıdır.

Örneğin:Sağlık Bakanlığının 2009/32 nolu genelgesi ile hiç bir vasıf ve özellik istemeyen hizmet alımları için belirlediği asgari ücreti,lise mezunu,Özel Güvenlik Temel Eğitiminden geçirilmiş nitelikli ve vasıflı Özel Güvenlik Görevlileri içinde geçerli kılmaktadır.

Güvenlik hizmeti veren personelin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesiyle güvenlik zaafiyetinin oluşmasına neden olmaktadır.

 

 

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?