Genel

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız ve Özel Güvenlik Sektörünün İlgili Tüm Tarafları,

 

 Bilindiği üzere,5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun yayımlanmasının üzerinden dokuz yıl gibi bir zaman geçti. Eğrisi doğrusu ile geçen bu zamanda ülkemiz Özel Güvenlik Hizmetleri alanında belli bir sınavı geçtiği kanaatindeyiz. Ülkemiz vatandaşları artık bizleri her noktada göremeye alıştı. Bizlerle iç içe yaşamasını toplum genel anlamda kabul etti.

 

 

Geçen zaman içinde ortaya birtakım eksiklikleri ve aksaklıkları kanun ve yönetmelikte yapılan bazı değişiklikler ile olumlu yönde bir takım iyileştirmeler yaşanmıştır. Örneğin yenileme eğitimlerinden sonra ödenmesi istenen haraçlar ve sağlık kurulu raporları kaldırılmıştır. Bunun yanında sağlık kurulu raporlarında yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve şartlar biraz daha esnek hale getirilmiştir. Bu durumu özellikle özel güvenlik görevlileri olumlu birer gelişme olarak değerlendirmiştir.

 

Sektörde yaşanan bu tür olumlu ve güzel gelişmeler meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda Sivil Toplum Kuruluşlarımızın (çalışanların, işverenlerin, eğitim kurumlarının) ısrarcı takipleri neticesinde meyveleri vermiştir. Bunlar yeterli midir tabiî ki hayır.

 

Bizler meslektaşlarımızdan almış olduğumuz destek ile yılmadan talep ve önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Şu unutulmamalıdır ki bizler hepimiz bir hareket etme bilincine erişmiş meslek gurubuyuz. Çalışan dernekleri, işveren dernekleri /federasyonu gerekse eğitim kuruluşları dernekleri, hepimiz Özel Güvenlik Sektörünün gelişimi için birlik ve beraberlik içerisinde aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız.

 

Ayrımız gayrımız yoktur. Temel amacımız ülkemizde özel güvenliğin çok daha güzel yerlere gelmesi, şirketlerimizin ülke dışına taşınması, oralarda da hizmet sunması ülkemizi özel güvenlik alanında temsil etmesidir. Eğitim Kurumlarımızın da nitelikli personel yetiştirmesi için onlara destek olmaktır. Öte yandan birçok sorunlarının yanında her şeye rağmen mesleklerini layığı veçhile yerine getirmeye çalışan özel güvenlik görevlilerimizin her zaman yanında olmaktır. Onların haklı taleplerine tüm taraflarca çözüm üretmektir.

 

Bu bağlamda hazırlamış olan ‘KANUN VE YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ’ maddeler halinde her gün bu sayfadan yayınlanacak ve tartışmaya açılacaktır.

 

Bu tartışmaya tüm özel güvenlik alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik eğitim kurumları, alarm izleme merkezleri, özel güvenlik birimleri, özel güvenlik hizmet satın alan yerler, özel güvenlik ve koruma eğitim programı yapan meslek yüksek okulları ve öğrencileri ile vatandaşlarımız katılabileceklerdir.

 

Katılımcılar görüş ve önerilerini ogtm@mynet.com adresine yapabilirler.

 

Sizlerden gelecek olan görüş ve önerilerle şekillenecek olan değişiklik talepleri yine burada toptan yayınlandıktan sonra kabul gören değişiklik taleplerimiz İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili bakanlıklara ve TBMM’ne ‘ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ’ olarak sunulmak üzere Başbakanlığa arz edilecektir. Ayrıca destek vereceklerinden emin olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Makamına sunulacaktır.

 

Sizlerin desteği ile 10 yılımızı özel güvenlik sisteminin tam olarak oturduğu, tüm sosyal haklarımızın karşılandığı, herkesin hakça kazanıp bölüştüğü bir şekilde kutlamak arzu ve temennisi ile.

 

Cengiz KIVILCIM

Ö.G.T.M.

Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?