Haber & Duyuru

III.OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI MENSUPLARI DERNEĞİ

III. OLAĞAN GENEL KURULU

ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI MENSUPLARI DERNEĞİ, III. Olağan Genel Kurulu toplantısını yapmak üzere 14/10/2012 Pazar günü Saat:13:00’da Cumhuriye Mah. Başkan Sok. No:18/6 Eskişehir adresinde toplanmıştır.


 

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemelerde; yönetim kurulunca düzenlenen hazurun cetvelinde yeterli çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş ve tutanakla tespit edilmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz KIVILCIM tarafından açılarak ilan edilen gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmuştur.Gündem gereği, divan teşkili yapılarak ,divan tarafından, Genel Kurula toplantı gündemi okundu. Gündemin tamamı Genel Kurul tarafından kabul edildi.Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurula dernek faaliyetleri hakkındaki bir konuşma yaparak bugüne kadar gelinen noktayı anlattı.

Gündem gereği Faaliyet Raporu ve Mali Rapor genel kurula okundu. Raporlar genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

Divan başkanlığına  verilen bir önerge ile dernek tüzüğünün 5 ve 12.maddelerinde değişiklik önerisi Genel Kurula sunuldu ve değişiklik teklifi oy birliği ile genel kurul tarafından kabul edildi.Bu maddelerde daha önceden dernek üyelerinden alınan 3.00 TL lik üye aidatları kaldırılarak ,yıllık 12.00 TL olması Genel Kurulca kabul edildi.

Ayrıca Divan Başkanlığına  verilen 4 maddelik bir önerge Genel Kurula sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurulda kabul edilen önergeler ;

1-Derneğe üye olan Özel Güvenlik Görevlilerinin ekonomik şartlardan dolayı ödeme güçlüğü içinde oldukları göz önünde bulundurularak üyelerin derneğe birikmiş olan üye aidat borçlarının genel kurul yetkisi  ile silinmesi,

2-Derneğin kurulmuş olan veya kurulacak olan ve aynı amaçları güden federasyonlara katılması veya kurulması için çalışmalar yapılarak katılması yönünde genel kurulca yönetim kuruluna yetki verilmesi,

3-Tüm yurt sathında temsilcilikler açılması yönünde genel kurulca yönetim kuruluna yetki verilmesi,

4-Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği isminin önüne ‘Türkiye’ kelimesinin konulması için genel kurul kararının alınmasını ve yönetim kuruluna izin alması yönünde yetki verilmesi Genel Kurul Kararı ile oylanmış ve kabul edilmiştir.

Önergelerin görüşülmesinden sonra Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiş,yapılan gizli oy ve açık tasnif sonucunda,Yönetim ve Denetim Kurulları şöyledir.


YÖNETİM KURULU ASİL

1-CENGİZ KIVILCIM

2-MEHMET AYAN

3-İSMAİL KAYAN

4- ERTUĞRUL PARLAK

5-İSMAİL KUTLU

6-BURAK EREN

7-ERSİN TOPARDIÇ

YÖNETİM KURULU YEDEK

1-YASEMİN ERBAŞ

2-ERHAN ESİR

3-ALİ İHSAN KARAPINAR

4-İSMAİL ESLEMEZ

5-MUSTAFA DALKILIÇ

6- HAKAN ÖZÇELİK

7-YASİN AKKAYA

 

DENETİM KURULU ASİL

1-YASİN ÇELİK

2-SERDAR GÜLŞEN

3-HASAN HÜSEYİN UZUN

DENETİM KURULU YEDEK

1-YASİN ÜNAL

2-SÜLEYMAN MUTLU KABADAYI

3-VEDAT ULUS


 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?