Haber & Duyuru

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

 Özel Güvenlik Hizmetlerine  Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11Eylül 2011 tarih Pazar günkü 28051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   

 

 Özel Güvenlik Temel Eğitiminden önce alınması gereken Özel Güvenlik Görevlisi Olur sağlık kurulu raporlarında  yönetmelik değişikliğinden önce istenen:

-18. Maddenin e- bendindeki ;Ortopedi:Kas ve iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlılığı olmamak şarttı tamamen kaldırılıken

 -Aynı maddenin c-bendinde bulunan; Göz:Körlük,gece körlüğü ve renk körlüğü olmamak, maddesindeki ,renk körlüğü cümlesi çıkartılmıştır.

 Bu madde  Özel Güvenlik Görevlilerine Sağlık Kurulu raporları alımında en çok sıkıntı yaratan ve mağdur eden bir madde idi.

 -Sağlık Raporları ile ilgili diğer bir değişiklikte daha önce yönetmeliğin 19.Maddesi hükmüne göre , yenileme eğitimi sonrasında istenecek olan Sağlık Kurulu Raporları  19.Maddenin yeni yönetmelikle kaldırılmış olması ile birlikte yenileme eğitiminden sonra zorunlu olarak istenen Sağlık Raporu şartıda ortadan kalkmış oluyor.

 -Özel Güvenlik Kimlik Kartları ,personelin kendisine ikamet adresinde  teslim  edilecek.Değişiklikten önce illerde bulunan Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerinden elden alınıyordu.

 -Yeni değişiklikle,Özel Güvenlik Kimlik Kartları yenilenmiş ve sahteciliği zor ve kolay yıpranmayan kimlik kartları olacak.

 -Yeni Yönetmeliğe göre, Özel Güvenlik Kimlik kartının kaybedilmesi halinde işverenler tarafından durumun derhal valiliklere bildirilmesi zorunluluğu getirildi.

 

 

 

 

21 Maddeden oluşan değişiklikte Özel Güvenlik Görevlilerini yakından ilgilendiren maddeleri şöyle sıralanmaktadır.

 

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?