Haber & Duyuru

KADINA UYGULANAN ŞİDDETE SON

 

   

KADINA UYGULANAN ŞİDDETE HAYIR

 Son günlerde ülke  gündemini oluşturan konu başlıkları  TSK deki yeni yapılanma ,bölücü terör saldırıları,mayınlı saldırılar,ramazan bayramı,israil krizi ,altın piyası derken gündemden düşmeyen  veya düştükçe kendisini hatırlatan bir olayda kadına şiddet. 

Bu tür olaylar ilk başladığı zamanlarda namus  cinayetleri olarak boy göstermiş.Sonraları biçim ve isim değiştirerek töre cinayetleri olmuş.Şimdi de karşımıza kadına uygulanan şiddet olarak çıkmıştır.

 

 Bunun adına ister vahşet deyin,ister katliam deyin,ister töre deyin,ister namus cinayeti deyin,ister psikopatlık sadistlik deyin ama neticede insanlık dışı bir olayın değişik isimlerde karşımaıza çıkmasıdır.

 Devlet vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü olan bir yapıdır.Ama nedense bu çığlık çoğu kez ya hiç duyulmadı ,yada cılız bir ses olarak kaldı.Neticede yurdun çeşitli yerlerinde bir çok kadın hayatını kaybetti veya uğramış olduğu şiddetten dolayı sakat kaldı ve ruh halinde onarılması zor yaralar açıldı.

 Hükümetin bu konu ilgili olarak ne yaptığını herkes biliyor biz burada bunları anlatacak değiliz.Bu üzerinde durulması gereken kanayan yara ile ilgili olarak Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nında  bir takım girişler içinde olduğunu ve hükümet programına alınmış bir mesele olduğunu basından takip ediyoruz.

 İnşallah daha çok canlar yanmadan ne yapılacaksa bir an önce kadar alınır ve uygulamaya konur.

 Mağdur olan veya poatansiyel mağdurlarda, devletin güçlü kanatları altına sığınmak istedikçe, bir takım yasal prosüdürlerden veya başka ihmallerden dolayı her gün bir şiddet mağduru kadın vakası daha yaşanmaktadır. 

 Basından takip ettiğimiz kadarı ile bir çok mağdur kadın devlete sığınma başvurusunda bulunup koruma talebinde bulunmakta ve bu taleplere zamanında ve yerinde cevap verilmediği için veya geçikmeler yaşandığı için ölümle sonuçlanan vakaların yaşandığı bilinmektedir.

 Yaşanan aksaklıklara bakıldığında :

 

-ihtiyaca cevap verecek yasal düzenlemelerin olmaması

-Bürokrasi engeli,

-Mahkeme kararların geçikmesi

-Emniyet’ teki personel sıkıntısı,

-Diğer sebepler, olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Bu arada mahkemelerden kaynaklanan sorunlara bizim çözüm sunmamız söz konusu değil.Ancak diğer konular hakkında önerilerimiz olabilir.

 Hükümet, bürokrasiyi kolaylıkla aşabilir,zira kanun çıkartacak kadar meclis çoğunluğunu elinde bulundurmakta.İstenildiği takdirde gerekli yasal düzenlemeleri en kısa zaman da halledebilirler.

 Eğer, koruma hizmetlerinde görevlendirilecek personel sıkıntısı çekiliyor ise, rahatlıkla Özel Güvenlik Görevlilerinden istifade edilebilir.

 Bilindiği üzere ,Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un çıkmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi Genel Kolluk Kuvvetlerinin iş yükünü hafifleterek bir kısım güvenlik hizmetlerinin şirketler eli ile gördürülmesi, devletin mali ve iş yükünün azaltılarak  istihdamın arttırılması hedeflenmiştir.

 Bu çerçeveden hareketle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca Kadına Karşı Şiddetin önlenmesinde özel güvenlik görevlileri görevlendirilebilir.

 Zaten Özel Hizmetlerine Dair Kanun buna imkan tanımaktadır.

 Devlet tarafından Özel Güvenlik Hizmetinin kişi koruması olarak  satın alınması  mali açıdan da devlete olan maliyeti düşürecektir.Müracat halinde devlet kişilere koruma sağlandığındaki genel kolluk kuvvetine harcadığı maliyetin nerede ise yarısına kadar bir maliyetle özel güvenlik şirketleri vasıtası ile özel güvenlik hizmeti satın alabilir.

Yeter ki hükümet çözüm arayışlarını hassasiyet,ciddiyet ve samimiyetle ortaya koysun.Burada sunulacak olan hizmet  Özel Güvenlik Mesliğinin yapısına ruhuna ve amacına uygun bir görev tarzıdır.

 

 

Bizlerin teklifi; Eylül ayı içerinde komisyonlarda görüşülerek karara bağlanması beklenen  Kadına Uygulanan Şiddete karşı çözüm arayışları içerinde mağdur kadınların  veya kişilerin  korunmasının devlet vasıtası ile Özel Güvenlik eli yapılmasının önünün açılması teklifimiz ve beklentimizdir.

 

 

Cengiz KIVILCIM

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?