Genel

İŞKUR ÜZERİNDEN ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

 

İŞKUR ÜZERİNDEN ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÖGTM Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği, İlk ve Ortaöğretim kurumlarında İŞKUR üzerinden TYP kapsamında görev yapan meslektaşlarımızın haklı taleplerini dile getirmek ve takip etmek adına 03.04.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz KIVILCIM, İstanbul MHP Milletvekili İzzet Ulvi YÖNTER ile TBMM’de görüşerek taleplerimizi dosya halinde kendilerine sunmuştur.


 

Yapılan görüşmede yönetim kurulu başkanımız, TYP kapsamında görev yapan binlerce Özel Güvenlik Görevlisini ilgilendiren konuya ait çözüm önerilerimizi de ortaya koyarak Sayın Milletvekilinden destek olmalarını, çalışma barışı ve Anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde vurgu yaparak talepte bulundu.

İstanbul MHP Milletvekili İzzet Ulvi YÖNTER ise, ‘’arkadaşlarımızın sürekli güvenlik kadrosunda istihdamın sağlanması adına şahsım ve mensubu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi konuyu inceleyeceğiz ve takipçisi olacağız, tabi ki kolluk kuvvetleri içinde önemli bir yer tutan ve yaklaşık 400.000 kişinin istihdam edildiği özel güvenliğe kayıtsız kalmamız mümkün değil’’ diyerek konu sahiplenilmiştir.

Bu bağlamda TYP li arkadaşlarımız izzetulvi.yonter@tbmm.gov.tr mail adresine destek amaçlı mesaj atmak sureti ile konuya olan hassasiyetlerini dile getirebilirler.

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sayı ve Tarih :02.04.2018/11.35

Konu :TYP Kapsamında Çalışan Özel Güvenlik Görevlileri hk.

Sayın; İzzet Ulvi YÖNTER

MHP İstanbul Milletvekili

İşkur üzerinden yapılan Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde ilk ve orta öğretim kurumlarındaki özel güvenlik hizmetleri uygulamalarının günün şartlarına göre yeniden yapılandırılmasına ilişkin derneğimizin görüş ve önerileri yazımız ekinde arz edilmiştir.

Saygılarımızla

Cengiz KIVILCIM

Yönetim Kurulu Başkanı

Ek:Görüş ve öneri yazısı

Eğitim Kurumlarında Özel Güvenlik Hizmeti Uygulaması

 

 

Bilindiği üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından kısa adı TYP olan Toplum Yararına Programlar çerçevesinde okullarımızda 9 ay süreli olarak özel güvenlik görevlileri eli ile özel güvenlik hizmetleri uygulaması yapılmaktadır.

 

Bu program ile istihdama yönelik olumlu bir artış ve katkı sağlanırken, okullarda genel kolluğa yardımcı mahiyette özel güvenlik hizmeti sunulması hedeflenmiştir.

 

Yaklaşık olarak 2005 yılından bu tarafa özel güvenlik hizmetleri münferiden de olsa bazı okullarda uygulana gelmiştir. Uygulamada okul aile birlikleri üzerinden özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak sureti ile okullarımızda özel güvenlik hizmetleri sunumu yapılıyordu. Ancak İŞKUR programının uygulanması ile birlikte okul aile birlikleri üzerinden yapılan bu uygulama kaldırılmış durumdadır.

 

Güvenlik hizmetlerinde verim devamlılık esasında başarı getirmektedir. Okullarımızda özel güvenlik hizmetleri hayati bir ihtiyacın karşılığıdır. Eğitim ve öğretimin huzur içinde sürekli bir şekilde sürdürülmesi amaçlanan hedeflerden olduğu açıktır. En değerli varlıklarımız olan yavrularımızın dış etkenlerden zarar görmeden huzur ve güven içinde sürdürmelerinin temini başta devletimiz olmak üzere hepimizin ortak görevidir. Eğitim kurumlarındaki güvenlik hizmetlerinin ilgili tarafları başta öğrencilerimiz, velilerimiz, eğitimcilerimiz ve eğitim kurumlarına hizmet sunan diğer taraflardır (kantinci, servisçi, temizlikçi vs).

 

Gün geçmiyor ki konusu okul olan bir haberin olmaması. Eğitim kurumları ile ilgili güvenlik risklerini şu şekilde sıralanabiliriz;

-Çocuk istismarları

-Çocuk kaçırma girişimleri (dilendirme amaçlı, organ hırsızlığı)

-Madde bağımlılarının yaptığı eylemler (sataşma, sarkıntılık, gasp, darp)

-Eğitimcilere karşı işlenen suçlar (yaralama, darp, tehdit, cinayet)

-Velilere karşı eylemler (aile içi konular-şiddet-boşanma davası ile ilintili konular)

-Vahşi hayvan saldırıları (başıboş köpekler)

-Uyuşturucu madde ile ilgili konular (torbacılar, içiciler, tinerciler)

-Bi mekân şahıslar ve akli dengesi yerinde olmayan şahıslar

-Aileler arası husumetlerin okul bölgesine yansıması

-Terör bağlantılı eylemler ve siyasi konular (bildiri dağıtma, afiş asma, kaçırma)

-Öğrenciler arası kavga ve çatışmalar

-Cinsel içerikli tacizler (öğrenci, eğitimci, veli)

-Okul kaynaklı rant paylaşım konuları (kavga, cinayet)

-Çevre kaynaklı konular (trafik vs)

-Öğretmen-öğrenci-veli kaynaklı şiddet olayları (not, disiplin)

Bu yukarıda sıralamaya çalıştığımız riskler eğitim kurumlarında yaşanan ve yaşanması muhtemel risklerdir. Bu risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi genel kolluğa yardımcı mahiyetteki caydırıcılık sağlayan özel kolluk kuvvetleri ile mümkündür. Bilindiği üzere okullarımız sadece mesai günlerinde eğitim öğretimle yetinmekle kalmamakta, ayrıca hafta sonlarında ve yaz dönemlerinde çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır. Eğitim kurumlarımız ‘’Okullar Hayat Olsun’’ projesi kapsamında 12 ay boyunca açık olan merkezler konumundadır. Dolayısı ile güvenlik hizmetlerinin sürekliliği söz konusudur.

Hali hazırda uygulamada olan 9 ay süreli hizmet sunumundan vazgeçilerek yerine kalıcı güvenlik hizmetinin mevcut güvenlik personeli ile sürdürülmesi.

Eğitim kurumlarında özel güvenlik hizmetlerinin ciddi bir şekilde sürdürülebilmesi için önerimiz İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak olan Özel Güvenlik Birim Amirliği vasıtası ile il dâhilindeki tüm okulların mevcut personellerle sürekli olarak bir disiplin içinde güvenlik hizmetlerinin koordine edilmesidir.

02 Nisan 2018

ÖGTM

Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği

Cengiz KIVILCIM

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?