Genel

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

 

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

Katılımcılar görüş ve önerilerini  ogtm@mynet.com adresine yapabilirler.

 

Teklif:

Kanunda belirtildiği üzere ve beş yılda tekrarlanması istenen Yenileme Eğitimlerinin Yenileme Eğitim masrafları Şirketlerce veya Devletin Eğitim Fonlarınca karşılanmalıdır.

(YASA VEYA YÖNETMELİKLE DÜZENLENMELİ)

Gerekçe:

Özel güvenlik sektörü içinde yer alan tüm aktörlerin eğitim noktasında hiç bir itirazları yoktur.Bilakis içeriğin zenginleştirilmesi ,çeşitlendirilmesi ve surenin arttırılması (60 saat değilde daha fazla olması) tüm taraflarca (özel güvenlik birimleri,hizmet sunanlar,hizmet satın alanlar) uygun olan değerlendirilmektedir. Çünkü sektör sürekli büyüyen yenilenen bir sektör, teknolojik gelişmelerin güncel olarak bilinmesi ve güvenlik alanındaki yeni bilgilerin öğrenilmesi kaliteyi arttıracaktır. Kaliteli ve modern bir güvenlik sektörüne katkısı büyük olacaktır.

Ancak eğitim,personelin eğitim için izin alamama (çalıştığı yerden veya şirketinden) ve yenileme eğitimi için ödenen ücretlerden dolayı Güvenlik Görevlileri için ilave bir yük olarak kabul edilmektedir.

Yenileme eğitim bedellerinin devletçe karşılanmaması halinde branşlaşmanın’da önü açılmış olmakla birlikte arzu edilen eğitilmiş personel sayısı artmış olacaktır.

Özel Güvenlik Sektöründen (özel güvenlik görevlileri,şirketler,eğitim kurumlarından) alınan harçların tek kuruşu özel güvenlik sektörüne harcanmamaktadır.

Diğer yazıları okumak ister misiniz?