Genel

Kanun Değişikliği Teklifi 18-11-2013

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Dr.Celal Dinçer 5188 Sayılı Kanunda değişiklik yapılması yönünde TBMM Başkanlığına 18-11-2013 tarihinde kanun değişikliği teklifi verilmiştir.

Yapılan teklife göre;

GENEL GEREKÇE

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin personelin istihdamında her personel için hem güvenlik soruşturması hem de arşiv araştırması yapılması ve bunun beş yılda bir tekrarı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Birimlerine ek külfet yüklemektedir.Oysa sadece şirketlerinin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılması istihdam edilen diğer personelin yoğun faaliyetlerinin ve bürokrasinin azaltılması amacıyla bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

MADDE 1- 10/6/2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘’Özel güvenlik şirketlerinde ,alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ,özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında ise sadece arşiv araştırması yapılır.Soruşturma ve araştırma sonucu olumlu olanlara ,bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla,valilikçe çalışma izni verilir.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her beş yılda bir yenilenir.’’

MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Diğer yazıları okumak ister misiniz?