Genel

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

Katılımcılar görüş ve önerilerini  ogtm@mynet.com adresine yapabilirler.

Teklif:

Güvenlik Görevlilerine ödenecek olan yol ve yemek bedellerinin alt sınırı günün şartlarına göre tek merkezden belirlenmelidir.

(İŞ YASASI-GENELEGE –MÜLKİ İDARİ AMİRİ)

Gerekçe:

Özel Güvenlik Görevlilerine ödenecek olan yol ve yemek ücretleri sosyal haklardan olup Özel Güvenlik Görevlilerini mağdur etmeyecek şekilde tanzim edilmelidir.Yasal olarak takibi yapılmalıdır.

Her ne kadar 2013 yılı için KDV hariç 12.00 YTL günlük yemek bedeli belirlenmişse de bu herkes tarafından uygulanmamaktadır.Uygulanmasına yönelik denetimleri ve yaptırımlarıyla devlet kontrol edecek ve uygulatacaktır.

Burada yol bedelleri her vilayet için farklılıklar gösterebileceğinden, bu bedellerin tespitinde İl Özel Güvenlik Komisyonları günün şartlarına göre ve ilin yapısı da göz önünde bulundurarak belirleyebilir.

Özel Güvenlik Komisyonda,Mülki idari amirleri bu konuda yetkilerini kullanabilirler.

Diğer yazıları okumak ister misiniz?