Genel

YENİ KAPI KORUMA GÖREVLİLERİ

 

YENİ KAPI KORUMA GÖREVLİLERİ

Son zamanlarda üniversitelerde ve stadyumlarda artan sözde güvenlik zafiyetleri nedeniyle hükümet tarafından bir dizi güvenlik tedbirleri alınmaya başlandığını, kıyısından köşesinden bölük pörçük basından merakla ve hayretlerle takip etmekteyiz.

Hiçbir altyapı oluşturulmadan hiçbir koşulda fikir birliğine varılmadan, ben yaptım oldu, ben yaparım mantığı ile alınan birtakım kararlar, güvenlik tedbiri olmaktan çok, mevcut 5188 sayılı güvenlik yasasına çok büyük bir darbe vurma hazırlığıdır.

 

Bu bağlamda alınan karar ya da alınacak kararlar düşünüldüğünde şöyle bir tablo ile karşı karışılacağımız gibi bazı tespitlerimizi sunmak istiyoruz.

1.      Mevcut 5188 sayılı yasa bir anlamda bypass ediliyor

2.      5188 sayılı yasanın az olan yaptırım gücü en aza indiriliyor.

3.      Statlarda ve üniversitelerde devlet tarafından oluşturulacak özel statülü güvenlik personeline 28 yaş sınırı getirilmekle birlikte kamuoyuna 28 yaşından büyük diğer özel güvenlik görevlilerinin bir işe yaramadığı mesajı veriliyor.

4.     Özel statülü koruma görevlilerine en az 2.000.00 TL maaş verilmesi, özel güvenlik görevlilerimizi son derece rencide edeceği gibi itilmiş kakılmış bir pozisyona düşüleceği ve bundan sonra özel güvenlik görevlileri tamamen sahipsiz başıboş kalacağı ve pasifize edileceği.

5.      Özellikle finans sektörü ve devlet kurumları başta olmak üzere , bundan sonra devletin uygulayacağı politikayı uygulamaya geçerek 28 yaşından büyük olan güvenlik personelini işe almayarak çok büyük sorunlar oluşacağı…

6.      Şu an itibari ile hükümet kafasında nasıl bir anda özel statülü koruma görevlisi personeli oluşturdu. Maaşlarını ve özlük haklarını bile belirledi ve bu kararı bir günde kafalarında oluşturdular.Demek ki 5188 sayılı yasa kapsamında çalışan binlerce özel güvenlik personelinin özlük haklarını çalışma koşullarını vs vs vs  bilerek ve bilinçli olarak bir kenara ittiği  alınan bu kararla  ispatlanmıştır.Hükümet istese ,şu an görevleri başında bulanan özel güvenlik personelinin durumunu 1 saat de halledebilir.

 

İşin bu noktaya gelmesinde hırsız güvenlik şirketlerinin payı da unutulmamalıdır.

 

 

7.      Devlet tarafından oluşturulacak özel güvenlik statüsüne sahip olacak koruma görevlileri, şu an 5188 sayılı yasa kapsamında çalışan özel güvenlik görevlilerinden oluşturması halinde sektöre canlılık getireceğini rekabet ortamı yaratacağını,5188 sayılı yasa kapsamında çalışan özel güvenlik personelinin moral motivasyonlarının en üst seviyeye çekilmesi sağlanabileceği.

8.      Her ilde bulunan özel güvenlik derneklerinin, tek çatı altında toplanarak bir özel güvenlik konfederasyonu oluşturması ve illerde bulunan özel güvenlik derneklerinin konfederasyonun bir şubesi gibi çalışmasının sağlanması.

9.      Özel güvenlik personelinden alınan güvenlik harçları, kimlik harçları, eğitim harçları vs gibi gelirlerden derneklere ve oluşturulacak konfederasyona pay verilmesi.

10.  Özel güvenlik sektörünün tamamının kapsayanlarının (personel, şirket, eğitim kurum, alarm izleme merkezleri) konfederasyonun üyesi yapılması.

11.   Konfederasyonun mali yapısı güçlendikçe yaptırım gücü de yükselecektir. Üye sayısı artıkça her ay alınacak cüzi miktarlarda alınacak aidatlarla güçlü bir yapı teşekkül ettirilecektir. Bu durumda da mali yapısı güçlü tamamı üye bir güvenlik konfederasyonunun basına, hükümete, meclise, kamuoyuna yaptırım gücü çok yükselerek, çıkarılması gereken yasa yönetmelik özlük hakları gibi işlemlerin sonuçlandırılmasında hedefe kolay ulaşılması sağlanabilecektir.

 

  Saygılarımla

 Cengiz KIVILCIM

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?