Kütüphane

BİRİNCİ ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

BİRİNCİ ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Çalıştayın amacı, Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetleri konusunda yeni bir bakış açısı sunmak, sektöre yeni faaliyet alanları ortaya koyarak, hizmet alan ve sunan kesimleri ortak bir paydada buluşturmaktır.

Çalıştay, Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Koruma Dairesi Başkanlığı, Güvenlik Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri

nden Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı, Özel Güvenlik Federasyonu Başkanlığı, Türkiye Bankalar Birliği, Özel Güvenlik Dernekleri ve sektörde faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik eğitim kurumları ile basın temsilcilerinin geniş katılımıyla 25-27 Mart 2011 tarihleri arasında Antalya İlinde gerçekleştirilmiştir.

 

 

Özel güvenlik sektörünün bütün faaliyetlerinde paydaş kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin bütün taraflarla karşılıklı işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini ve tarafların sık sık bir araya getirilerek bu türlü çalışmaların devam ettirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Polis Akademisi Başkanlığı ve Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli birim temsilcilerinden oluşan ARGE Grubunun faaliyetlerinin, sektörün öncelikli ihtiyaçlarını tespit ederek yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmesi büyük önem arz etmektedir.

Sektörün ihtiyacı olan uzmanlık alanlarının belirlenmesi, eğitim müfredatlarının bir an önce oluşturularak eğitimlere başlanılması, eğitim kurumları ve eğitimcilerle ilgili kriterlerin gözden geçirilmesi ayrıca sınavlarla ilgili soru bankasının zenginleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Özel dedektiflerle ilgili mevzuat boşluğunun giderilerek; tanımı, eğitimi, aranacak şartları, etik kuralları, çalışma ve görev alanları ile meslek standartlarının oluşturulması amacıyla AB uyum sürecine uygun bir şekilde gerekli ARGE çalışmalarının başlatılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

K-9 görev köpeklerinin ve diğer görev hayvanlarının özel güvenlik hizmetlerinde kullanımı konusunda gerekli standartların belirlenerek, sektörün yönetim, denetim ve eğitim açısından daha donanımlı hale getirilmesi,

Para ve değerli eşya taşımacılığı konusunda ortaya çıkan sorunların bilimsel bir platformda ele alınarak, taşıma, nakil, depolama ve diğer koruma hizmetleri konusunda gerekli çağdaş standartların belirlenmesi,

Özel güvenlik sektörünün “meslek sınıfı” sayılabilmesi için yeni bir ARGE çalışması yapılması ve ortaya çıkacak bulgu ve sonuçlar doğrultusunda özel güvenlik personelinin geleceği, kariyer basamakları ve sosyal haklarının belirlenmesi,

Özel güvenlik sektörünün denetiminin daha etkin ve nitelikli yapılabilmesi için sektöre ait Sivil Toplum Kuruluşlarının da görev almalarının sağlanarak bununla ilgili standartların oluşturulması,

Alarm izleme merkezleriyle elektronik güvenlik sistemlerinin 5188 sayılı kanun kapsamında değerlendirilerek sektörün gözetim ve denetim altına alınması için gerekli yasal alt yapı çalışmalarının başlatılması,

Hava ve deniz limanlarıyla ilgili oluşturulacak ARGE çalışma grubu marifetiyle mevcut sorunlu alanların belirlenerek ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde çalışmalar başlatılması ve kalıcı çözümler bulunması,

Sanayi ve teknolojideki gelişmeler bağlamında ortaya çıkabilecek özel güvenlik hizmet alanlarının hukuki çerçevesinin oluşturulması,

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?