Kütüphane

Özel Güvenlik Görevlisinin Özellikleri

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÖZELLİKLERİ.

 

Özel güvenlik görevlileri bir takım mesleki temel eğitimi almış kaliteli ve vasıflı birer kanun adamıdır. Halkımızın huzur ve ve güveni için çalışan yeri geldiğinde huzur bozucuların karşısında can siperane çalışan bu insanların bir takım özellikleri vardır.

 

Bir Güvenlik görevlisinde olması gereken bilgi , beceri ve yetenekler şunlardır:

 

 

·         Halkla ilişkiler

·         iletişim yeteneği

·         insan psikolojisini bilme

·         Hatırlama yeteneği

·         Karar verebilme yeteneği

·         İkna yeteneği

·         Görsel yetenek

·         Dinleme yeteneği

·         Takip yeteneği

·         Eşgal tanımlama bilgisi

·         Çevre ile uyum

·         Hızlı ve pratik düşünme yeteneği

·         Araç gereç kullanma bilgisi

·         Mesleki bilgi veri takibi

·         İlk yardım bilgisi

·         Trafik bilgisi

·         Yangın ve dogal afette hareket tarzı

·         Yakın dövüş bilgisi

·         Tanımlama becerisi

·         Protokol bilgisi

 

 

 

 

Bu yukarıda belirtilenlerin yanında belirleyici genel tutum ve davranışlarda  şunlardır:

 

 

·         Araştırıcı olmak

·         Çalışkan olmak

·         Detaylara özen göstermek

·         Dikkatli olmak

·         Dürüst olmak

·         Enerjik olmak

·         Etkili ve güzel konuşmak

·         Gözlemci olmak

·         Güleryüzlü olmak

·         Güvenilir olmak

·         İnsan ilişkilerine özen göstermek

·         İş disiplinine sahip olmak

·         İşyeri çalışma prensiplerine uymak

·         İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

·         Kararlı olmak

·         Meslek ahlakına sahip olmak

·         Planlı ve organize olmak

·         Sabırlı olmak

·         Saygılı olmak

·         Sır saklamak

·         Soğukkanlı olmak

·         Sorumluluk sahibi olmak

·         Tarafsız olmak

·         Temiz olmaya özen göstermek

·         Titiz olmak

·         Yeniliklere açık olmak

·         Zamanı iyi kullanmak

 

 

 

Bir Güvenlik Görevlisinde olması gereken bu hususlar:

 

Çalıştığı alandaki olası başarılarının neler olduğunu anlamasını sağlar,Bilgi ve becerilerin düzeyinin sınamasına olanak verir.İşbaşındaki performansını belgeler.Almış olduğu eğitim ve öğretimin yeterliliğini ve etkinliğini onaylar.Çalıştığı kuruluşun ve iş arkadaşları grubunun verimli bir üyesi haline gelmesini sağlar.

Bu özellikler halkımızın güvenlik görevlisine bakışını değiştireceği  gibi  birtakım geçmişe dönük kötü imajıda ortadan kaldıracaktır.

 

 

 

Cengiz KIVILCIM

Diğer yazıları okumak ister misiniz?