Genel

SUÇ DUYURUSU

Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği Tarafından Yapılan Suç Duyurusu

Bilindiği üzere, uzunca bir süreden beri spor salonlarında ve statlarda yapılan sportif müsabakalarda spor kulüplerinin hizmet satın almak sureti ile buraların güvenlikleri özel güvenlik marifeti yapılmaktadır.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde özel güvenlik görevlileri statlarda görev yapmaktadır. Yasanın Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin j fıkrası spor müsabakalarında görev alacak olan özel güvenlik görevlilerini şöyle tanımlamaktadır;  Özel güvenlik görevlileri: İlgili mevzuatta belirtilen görev ve yetkileri haiz, spor güvenliği alanında gerekli eğitimi almış, spor alanının birinci güvenlik çemberinden itibaren iç güvenliğinden sorumlu kişileri, olarak tanımlamaktadır.

Oysaki çok bariz olan bir şey var ortada. O da bu tanıma uyan bir tane bile özel güvenlik görevlisi yok ortada. Statlarda görev alan özel güvenlik görevlilerine bu eğitim verilmedi. Dolayısı ile çok açık bir şekilde suç işlenmektedir.

Özel güvenlik görevlilerinin temel ve yenileme eğitimlerinde alacağı eğitimler 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Müfredatta Spor Güvenliği Eğitimi ile ilgili herhangi bir konu ve hüküm yoktur.

Ayrıca Spor Güvenliği Eğitimi bir alan eğitimi konusudur.

Bugüne kadar birçok özel güvenlik görevlisi maçlarda çıkan olaylarda zarar görmüş ve mağdur edilmiş, birçok spor taraftarı da olayların mağduru konumundadır.

Yasanın hükmü açık olmasına rağmen hükümler uygulanmadığından ileriki günlerde de özel güvenlik görevlilerinin zarar görmemesi, yasa hükümlerinin uygulanması ve gerekli önlemlerin alınması için Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği olarak 20.12.2013 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına yasa hükümlerini uygulanması ve uygulamayanlar cezalandırılması hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?