Genel

Ülke Güvenliği ve Özel Güvenlik

ÜLKE GÜVENLİĞİ  VE  ÖZEL GÜVENLİK

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Özel Güvenlik Hizmetlerinin nasıl ve ne şekilde yerine getirilmesi gerektiğini düzenlemek ve Özel Güvenlik Mensuplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacı ile çıkarılmıştır.

  

Geçen altı yıl içinde günün şartlarına göre ve eksikliklerin giderilmesi adına kanun, yönetmelik ve emir yazılarında birtakım değişikliklere gidilmiş ve bundan sonrada ihtiyaç duyuldukça bu tür değişiklikler yapılacaktır.

 

Gelişen bir sektörde bu tür değişikliklere her zaman ihtiyaç vardır. Değişikliğin olması da çok doğaldır.Ancak tespit edilen bu sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir.Süre uzadıkça insanların şevk ve heyecanları kırılmakta ve mesleki kopmalar yaşandığı gibi özel güvenlik mesleğine olan güven azalmaktadır.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatistik, okumasını bilene çok şeyler anlatmaktadır. Bu aşağıdaki veriler 01/04/2011 tarihi itibari ile yayınlanan bilgidir.

 

Bugüne kadar sınava giren aday sayısı             1.097.769 kişidir.

Sertifikasını alan aday sayısı                                730,537 kişidir.

Kimliklerini alan Özel Güvenlik Görevlisi             461,973 kişidir.

Komisyonca tahsis edilen kadro                          305,686 kişidir.

Mevcut çalışan Özel Güvenlik Görevlisi               175,647 kişidir.       

 

Bu tabloya göre, sektörde gizli işsizlik vardır.İstatistikî bilgiler bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.Bu sektörde işsizlik yok gibi görünmemesinin sebebi çalışanların iş dolaşımının (girdi-çıktılar) fazlaca yaşanmasıdır.Sanıyorum ki SGK bir veri yayınlasa,girdi çıktısı en çok yaşanan sektörlerden bir tanesi herhalde özel güvenlik sektörüdür,belki de ön sıralarda yer alan sektördür.İşte bu da iyi okunması gereken tablolardan bir tanesidir.

 

Diğer taraftan Ortadoğu da ve bölgemizde yaşanan yasemin devrimleri benzeri bir takım kalkışmalar bölge ülkelerini tehdit ettiği gibi ülkemizi de kaygılandırmakta. Ülkenin genel güvenliği düşünüldüğünde özel güvenlik sektörünün önemi ve ona olan ihtiyaç göz ardı edilemez. Ülkenin sanayi tesislerinde, finans kuruluşlarında kısacası her yerde özel güvenlik varlığı ile kendini hissettirmekte dolayısı ile buraların güvenliği büyük önem taşımaktadır.

 

Özel Güvenlik Sektörünün yeniden yapılandırılması gerekliliği her gün geçtikçe kendisini hissettirmektedir. Yetkilerinin arttırılması, çalışma hayatlarındaki sosyal iyileştirmelerinin yapılması, kendilerine biçilen rolü gerektiği gibi yapabilmeleri için özel güvenlik eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi ve günün şartlarına göre yenilenmesi gerekmektedir.

 

Özellikle ülkenin genel güvenliğini ilgilendiren konularda özel güvenlik görevlileri bilinçli bir şekilde eğitilmeli. Toplumsal olaylara, terör faaliyetlerine ve yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı hareket tarzları geliştirilmeli ve kanunlar çerçevesinde genel kollukla birlikte ortak hareket etme melekeleri kazandırılmalı. Bu kazanımlar ayrıca özel güvenlik mesleğine olan saygınlığı da beraberinde getirecektir.

 

Ö.G.T.M.

Cengiz KIVILCIM

Yönetim Kurulu Başkanı

Diğer yazıları okumak ister misiniz?