Genel

ÖZEL GÜVENLİK YILDÖNÜMÜ/2021

GÜVENLİK LÜKS DEĞİLDİR

Özel güvenlik görevlilerine olan ihtiyaç daha önceki yıllara nazaran bir kat daha artmış gibi gözükse de eldeki veriler ışığında istihdam açısından çok bariz olarak artmadığı gözlenmektedir. Özellikle son on yılın rakamlarına bakıldığında 320.000 ile 350.000 civarında değişkenlik gösteren fiziki çalışanı olan bir sektördür. Bunun ötesinde arka plan çalışanları da (eğitim kurumları, alarm izleme merkezleri, teknik ve idari çalışanları vb) göz önünde bulundurulduğunda hiçte küçümsenmeyecek oranlarda çalışan kitlesine sahip durumdadır.

Bu saydıklarımız yanında elde net verilerimiz olmamakla birlikte (istatistik verileri sorulduğunda yayımlanacak denilmesine rağmen yayımlanmış veriler elimizde yok) 1.500.000’e yakın kimlik ve eğitim alan özel güvenlik görevlisi potansiyel bir kitle var.Öte yandan özellikle mülkiyetlerin korunması açısından değerlendirildiğinde artık olmazsa olmaz konumuna erişmiştir.

Sektörün önemini arttıran değişimler, ülkemizde ve dünyada uzun süredir devam eden küresel tehditlerdeki eğilimlerle tutarlılıklar göstermektedir. En bariz örnek artan toplumsal olayların yanı sıra salgın hastalık mücadelede özel güvenliğin üstlenmiş olduğu roldür.

Özel güvenliğin dünyadaki istihdam imkanları içinde birkaç rakam vermek gerekirse örneğin; Hindistan’da sadece 1,4 milyon polis memuruna karşılık tahminen 7 milyon özel güvenlik çalışanı var. Aynı şekilde, Çin’de 2,7 milyonluk bir polis gücüne kıyasla özel güvenlikte yaklaşık 5 milyon kişi istihdam edilmektedir. Ve ABD çalışma istatistiklerine göre, ABD’de 666.000 polis memuruna kıyasla 1,1 milyondan fazla özel güvenlik görevlisinin varlığı bilinmektedir. Kısacası özel güvenlik mesleği çağın en kalabalık meslek grupları içinde yer almaktadır.

Ayrıca ülkemiz açısından değerlendirildiğinde hiçte küçümsenmeyecek oranda devlete asayiş katkısı yanında ekonomik olarak da getirisi önemli oranda yüksektir. Bunun istihdama katkısını söylemeye bile gerek yoktur.

Türk özel güvenlik sektörüne bakıldığında 40 yılı (1981 kuruluş 2004’den sonraki değişiklik süreci dâhil) geride bırakmış olmasına rağmen sistemin yani standardizasyonun oturmamış olmadığı görülmektedir. Sektörün karşı karşıya kaldığı en büyük sorun tutarlı ve istikrarlı profesyonelleşmenin gelişmemiş olmasıdır. Belki de bu durumu kurumsallaşmanın bir sancısı olarak görmemiz gerekiyor. Bunu önümüzdeki yıllar bizlere gösterecektir.

Personel penceresinden bakıldığında sorunlar artık o kadar çok ki, bunları her zaman dile getirdiğimizden tekraren anlatmaya gerek olmadığı düşünüyorum. Sorunları tüm taraflar biliyor ancak ortak akılla hareket edilmediği ve/veya ülkenin çalışma hayatında öncelik edinmediği için sürekli öteleniyor. Yani görmezden geliniyor. Yine buradan tekrarlamak gerekirse tüm taraflar ortak bir platformda buluşmadığı sürece, ortak akıl oluşturulmadığı sürece hep tek bacak kalacaktır, dolayısıyla da istenilen ve düşünülen verim, kalite yakalanamayacaktır.

Önerimiz zaman geçirmeden özel güvenliğin mevzuatı ile birlikte yapısal bir değişime gidilmesidir. Bu vesile Özel Güvenlik Günü-Haftasını kutluyorum. Görev şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet, özel güvenlik görevlilerine aileleri ile mutlu ve güvenli yarınlar dilerim.

24.06.2021

Ö.G.T.M.

Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği

Diğer yazıları okumak ister misiniz?