Genel

Hakkımızda

Fotoğraf

 

ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI MENSUPLARI DERNEĞİ

Kısa adı Ö.G.T.M. olan Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği çalışmalarına 2004 yılında başlamış, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Özel Güvenlik Mesleğine gönül vermiş kurucu üyeleri ve Özel Güvenlik Görevlileri heyacanla ve şevkle 2005 yılı itibari ile Dernekler Müdürlüğünün 26-275535 sıra sayılı Kütük Numarası ile de resmen faaliyetlerine başlayan dernek,Özel Güvenlik çalışanlarını temsil eden ilk dernek olma gururunu taşımaktadır.

Derneğimizin kuruluş amacı, Özel Güvenlik Mesleğini gerektiği gibi kamuoyuna tanıtmak,mesleki gelişime katkıda bulunmak,meslektaşları arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirmek ve arttırmak ile Özel Güvenlik Görevlilerinin hak ve menfaatlarını korumaktır.

Derneğimiz Türkiye çapında özel güvenlik sektörü içinde çalışan tüm özel güvenlik görevlilerini hiçbir ayırım yapmadan ,kamuda çalışan,birimlerde çalışan ,şirketlerde çalışan herkesi kucaklamaktadır.Derneğimiz, mesleki sosyal dayanışmanın sonucu olan bir teşkilatlanma olup Sivil Toplum Kuruluşları içindeki saygın yerini almıştır.

5188 sayılı yasaya tabii çalışan tüm Özel Güvenlik Görevlileri derneğimize üye olabilirler.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Seçme ve Seçilme hakları Anayasal bir haktır vardır.

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre meslektaşlarımızın dernek üyeliği ve faaliyetlerine katılımını kısıtlayıcı hiçbir hüküm yoktur.

Aynı amaçlar doğrultusunda kurulmuş veya kurulacak olan derneklerle işbirliği çalışmalarımız fedarasyonlaşmak adına devam etmektedir.

Sorunlarımızını giderilmesi için devlet kurumları (Emniyet,Çalışma Müdürlüğü,SGK ) ile olan görüş alışverişlerimiz sürmekte diyologlarımız geliştirilmekte,taleplerimiz en üst seviyede ifade edilmektedir.

Dernek üyelerimiz olan özel Güvenlik Görevlileri, hukuki sorunların aşılmasında hukuki destek alabildikleri hukuk danışmaları her zaman bizim yanımızda yol gösterici olacaklardır.

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?