CPanel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Özel Güvenlik Marşı

Sample image

İnsanlığa hizmet için yarışan
Zorlu görevlere hemen erişen

Devamı İçin Tıklayın

Özel Güvenlik Görevlisi Yemini

Sample imageTürkiye Cumhuriyeti Devleti Özel Güvenlik Görevlisi olarak...

Devamı için tıklayın

Anket Sonuçları

Sample image Özel Güvenlik Ulusal Anketi çalışması

İndirmek için tıklayın

TERMAL KAMERA VE ATEŞ ÖLÇER KULLANMA

 

Covıd-19 virüs salgını sebebi ile özel güvenlik noktalarında oluşan kargaşalığın önlenmesi adına Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığına yapmış olduğumuz başvuru ve akabinde Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığının emir yazıları.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı’na

19.03.2020

Covid-19 (Korono) virüsü nedeni ile kurum kuruluş ve işletmelerde alınan önlemler çerçevesinde buralarda görev yapan özel güvenlik görevlileri de sisteme dâhil olarak güvenlik hizmetlerini yürütmektedirler.

Alınan önlemler çerçevesinde güvenlik görevlileri giriş ve çıkış noktalarında kontrollerini sürdürürken termal kameralarla vücut sıcaklığı ölçümlerini bizati yaptıkları bilinmektedir.

Bazı noktalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri ile işverenler arasında ölçüm yapıp yapamayacağı hususunda tereddütlerin oluşmuş olmasından dolayı kargaşa oluşmak taktadır.

Özellikle toplum sağlığını ilgilendiren bu tür durumlarda yapılması ve uyulması gereken hususların şüpheye ve tartışmaya yer vermeyecek şekilde, kesin bir biçimde belirlenmesi ve açıklanması, bu hususların emir haline getirilerek yayımlanması, bu sayede alınan önlemlerin uygulanabilirliği ve elde edilmek istenen sonuca ulaşabilirliğin sağlanabileceğini düşünerek gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımla

Cengiz KIVILCIM

Yönetim Kurulu Başkanı

Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME DAİRE BAŞKANLIĞI YAZILARI

Özel Güvenlik Görevlilerinin Ateş Ölçer Cihaz Kullanımı Hk.

Sayın: Cengiz KIVILCIMİlgi : a) 19/03/2020 tarihli başvuru.

b) İçişleri Bakanlığının 20/03/2020 tarihli ve 40347008-1010733.(63249)-

E.2020032014242844045 sayılı yazısı.


İlgi (a) başvurunuzda özetle; “özel güvenlik izni verilen yerlerin girişinde görev alan özel güvenlik görevlilerinin ziyaretçilerin ateşini ölçmesi” nde herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı sorulmuştur.
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığının ilgi (b) yazısında “..kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin “ziyaretçilerin ateşini ölçmesi”, kamu güvenliğinin sağlanması ve kamu sağlığının korunması amacıyla salgına karşı alınacak tedbirler ve önlemler kapsamında bir takım sorumlulukların yerine getirilebilmesi için “virüs salgınının yaşandığı bu süreçte” ve “bu süreç sona erinceye kadar” makul bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.
Bu nedenle ülkemizde corona virüs salgını ile ilgili öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbir ve önlemler devam ettiği süre içerisinde, özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları alanlara giriş yapacak kişiler üzerinde önceden eğitimi verilmek üzere termal kamera ve gelişmiş ateş ölçerler ile uygulama yapmalarında herhangi bir sakınca görülmemektedir.” denilmiştir.
Bu nedenle, talep konusu uygulamanın ilgi (b) yazı çerçevesinde yürütüldüğünün bilinmesini;
Rica ederim.

-----------------------------------------------------
Ozel Guvenlik Denetleme Baskanligi

 

2020 Yılı Özel Güvenlik Sınav Takvimi

 

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI 2020 YILI SINAV TAKVİMİ

S.N.

SINAVIN ADI

SINAV TARİHİ

EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ

1

ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM VE 62.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

9 Şubat 2020 Pazar

3 Ocak 2020 Cuma

2

ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM VE 63.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

5 Nisan 2020 Pazar

28 Şubat 2020 Cuma

3

ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM VE 64.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

6 Haziran 2020 Cumartesi

1 Mayıs 2020 Cuma

4

ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM VE 65.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

16 Ağustos 2020 Pazar

10 Temmuz 2020 Cuma

5

ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

11 Ekim 2020 Pazar

4 Eylül 2020 Cuma

6

ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM VE 67.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

13 Aralık 2020 Pazar

6 Kasım 2020 Cuma

 

 

kaynak:Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı

 

ZİYARET

2019 yılı biterken geçen yılın değerlendirmesini özel güvenlik görevlileri ile yıl boyunca yaptığımız çalışmalara mesleğin içinden gelen idareci ve yöneticilerle de

bir araya geliyoruz.Bu çerçevede Anadolu Cam Güvenlik Amiri arkadaşımız Ferdi AKIN ile yaptık.Önümüzdeki yılın  mesleki  risk değerlendirmelerini

eldeki veriler ışığında değerlendirdik.

 

 
Sayfa 4 / 37